3. Ticaret Markaları

 

3.2 Yenilemeler:

 

(1)            Marka yenilemeleri için başvurular tescil süresinin sona ermesine üç ay kala bir tarihten başlayarak yapılabilmektedir. Üç aydan önce başvuru Mukayyitlikte kabul edilmemektedir.

(2)            Yenilenmiş tesciller geçerliliklerini 14 yıl süre ile korurlar.

(3)            Tescili firmamız tarafından yapılmamış olan markaların yenilenmesi için bize bir Vekaletname gönderilmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin noter  ve apostil ya da noter ve KKTC Konsolosluğu onaylı olması istenmektedir.

(4)            Tescil yenilemeleri için başka herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur. Ancak tescilden sonra marka sahibinin isim veya adresinde bir değişiklik olmuşsa değişikliğin kaydı için tescil başvurusundan önce veya onunla eşzamanlı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. İsim ve adres değişikliğinin kaydına ilişkin prosedür aşağıda 3.4 paragrafta açıklanmaktadır.

(5)             Yenileme ücretinin tescilin geçerliliğinin sona ereceği güne kadar ödenmemesi halinde, keyfiyet Ticaret Markaları Mukayyidi tarafından Resmi Gazetede ilan edilmektedir. Bu takdirde ilan tarihinden iki ay içerisinde geç yenileme harç ve ücreti ödemek suretiyle geç yenileme başvurusu yapılabilmektedir.

(6)            İlan tarihinden iki ay içerisinde yukarıda belirtildiği üzere geç yenilemenin yapılmaması halinde, marka Sicilden çıkarılmakta; ancak uygun hallerde, mesela bir üçüncü tarafın markayı kendi adına tescil ettirmek için başvurmadığı bir durumda, gerekli harcın ödenmesi kaydıyle marka Sicile iade edilebilmektedir. Sicilden çıkarılan bir markanın Sicile iadesi için başvurular Sicilden çıkarılma tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde yapılmalıdır.