4. Patentler

 

(1)            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde patentler Birleşik Kırallık Patent Ofisinin ısdar ettiği Patent Belgelerine ya da bir AB patentinin Birlşeik Kırallıkta yapılan kaydına dayandırılarak tescil edilmekte ve Kuzey Kıbrıs’ta yapılan bir tescilin bahşettiği imtiyazlar ve haklar İngiliz patentinin ya da İngiltere’de geçerlilik kazanan AB patentinin İngiltere’de yürürlükte kaldığı süre boyunca yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

(2)            Bir Birleşik Kırallık patenti sahibi Birleşik Kırallık patentinin mühürlendiği ya da AB patentining İngiltere’de kaydının yapıldığı tarihten başlayarak üç yıl içerisinde böyle bir patenti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tescil ettirmek için başvuruda bulunabilir.

(3)            Patent tescili için yapılacak başvuru ile aşağıda belirtilen evrakın verilmesi gerekmektedir:

 

(1)            Vekaletname;

(2)            Birleşik Kırallık ya da İngiltere’de kaydı yapılan AB Patentine ilişkin spesifikasyon veya spesifikasyonların (varsa çizimler dahil) iki sureti;

(3)            Birleşik Kırallık Patent Ofisinin, patentin bu spesifikasyon veya spesifikasyonlara bağlı olarak verilmiş olduğuna dair bir şahadetnamesi;

(4)            Birleşik Kırallık Patent Belgesinin ya da AB patentinin Birleşik Kırallıkta kaydının yapıldığını gösteren belgenin bir sureti.

 

(4)            Tüm belgelerin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(5)            KKTC’de tescil ettirilen patentler için anuite ödenmemektedir.