3. Ticaret Markaları

 

3.5 Araştırmalar:

 

(1)            Benzer veya ayni bir markanın daha önce tescil ettirilip   

         ettirilmediğinin veya böyle bir marka tescili için bir   

         başvuruda bulunulup bulunulmadığının saptanması amacıyla   

        Ticaret Markaları Mukayyitliğinin bir araştırma yaparak 

        sonucu bildirmesi, Mukayyitliğe yapılacak bir müracaatla 

        istenebilir.

(2)  Ayrıca markanın ayırt edicilik kriterlerini yerine getirip 

       getirmediği ve ilk nazarda tescil edilebilir olup olmadığı, ve      

       tescil edilebilir ise tescilin herhangi bir koşula bağlı olup  

       olmayacağı hususunda görüş ve önerileri de istenebilir.

 (3) Marka düz bir kelime markası değilse markanın iki örneğinin  

      araştırma dilekçesi ile birlikte Mukayyitliğe gönderilmesi 

      istenir.