3. Ticaret Markaları

 

3.1 Tescil Yöntemi:

 

(1)           Ticaret Markaları başlangıçta 7 yıl süreli olarak tescil edilirler; daha sonra 14’er yıllık sürelerle yenilenebilirler.

(2)           Ticaret Markaları sadece mallar hususunda tescil edilebilir. Hizmet markaları henüz tescil edilmemektedir.

(3)           Başvurular tescilin yapılması istenen her sınıf için ayrı ayrı yapılmalı ve marka sahibinin ünvanını, adresini, tanımını, tüzel kişi ise tescilli bulunduğu ülkeyi; ortaklık ise ortakların isimlerini; tescilin kapsaması istenen ürün listesini ve sınıfını belirtmelidir.

(4)           Başvurular noter ve apostil ya da noter ve KKTC Konsolosluğu onaylı bir vekaletname ile birlikte dosyalanmalıdır.

(5)        Düz kelime markaları için müvekkillerimizden marka örneği gönderilmesi istenmemektedir. Diğer hallerde her sınıfa yapılması istenen tescil için 15’er adet marka örneği gönderilmelidir.

(6)          Tescili istenen her marka için yerel bir tebliğ adresi verilmesi gerekmekte ve firmamız marka sahibinin tebliğ adresi olarak gösterilmektedir. Ticaret Markaları Mukayyitliğinden alınan tebliğler müvekkillere iletilmektedir.

(7)          Başvuruların Ticaret Markaları Mukayyitliğince incelenmesi 100’er adetlik gruplar halinde yapılmakta ve iş hacmine göre değişken fakat genelde yaklaşık 12 – 18 ay bir süre içerisinde tamamlanmaktadır.

(8)          İnceleme sonunda Mukayyit markanın tescilini reddetme, veya şartsız olarak aynen tescil etme, veya markayı koşullu veya sınırlamalara veya feragata tabi olarak tescil etme şıklarından birine dair oluşturduğu niyetini marka sahibinin vekili sıfatıyla firmamıza bildirir.

(9)          Mukayyidin tescili reddetme veya koşullu ve sınırlamalara veya feragata tabi olarak tescil etme niyetini izhar ettiği hallerde bu niyetine karşı itirazda bulunma hakkı vardır. İtirazlar gerekçeleri ile birlikte Mukayyidin niyetini bildiren yazısının alındığı tarihten iki ay içerisinde dosyalanmalıdır.

(10)     İtiraz üzerine Mukayyidin verdiği karar başvuru sahibini tatmin etmezse Mahkemeye temyiz edilebilir.

(11)     İtiraz süresinin sonunda ve itirazların, eğer yapılmışsa, sonuçlandırılması üzerine tescil için yapılan başvurular Resmi Gazetede ilan edilmekte ve tescilin yapılması halinde hakları haleldar olacağına inanan üçüncü taraflara Ticaret Markaları Yasası ve Tüzüğü kurallarında gösterilen prosedür uyarınca ilanın yayınlandığı tarihten iki ay içerisinde tescile karşı itirazda bulunma hakkı tanınmaktadır.

(12)     İki aylık ilan süresinin sona ermesi üzerine başarılı herhangi bir itiraza konu olmayan markaların Tescil Belgeleri isdar edilmekte ve müvekkillere iletilmek üzere firmamıza teslim edilmektedir.